Vi tömmer, återvinner och kastar.

Återvinning & Hållbarhetstjänster

Minska ert klimatavtryck

Vi tömmer, återvinner och kastar. Förrådstömning och annat man vill få bortforslat. Dock inte färg, kemikalier och mediciner.

Ring oss för offert och besök.